INSPECȚIA MUNCII
 

04.10.2011

Informații în sprijinul angajatorilor privind întocmirea și transmiterea registrului
Registrul se întocmește utilizând după caz aplicația Revisal sau aplicațiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaților, conform Hotarârii Guvernului nr. 500/2011, și trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă, conform Ordinului Ministrului Muncii Familiei și Protecției Sociale nr. 1.918/2011.

Pentru corecta informare și utilizare vă indicăm să consultați prevederile Hotărârii Guvernului și ale Ordinului menționate, precum și conținutul următoarelor documente (format .pdf - Portable Document Format):

- Generarea registrului utilizând aplicația Revisal
- Transmiterea on-line a registrului
- Obținerea parolei, modelul de solicitare

Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul http://reges.inspectiamuncii.ro